Gıda işlenmişliği için Nova grupları

Gıdaların işlenmişlik derecesini belirtmek için 4 grupta sınıflandırma

"BM Beslenme 10 Yılı, NOVA gıda sınıflandırması ve aşırı işlemedeki sorun" raporunda (pdf,pdf), Carlos Augusto Monteiro, Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Maria Laura C. Louzada ve Patrícia Constante Jaime, ürünlerin işlenme derecesini basit bir şekilde karşılaştırmaya olanak sağlaması için 1'den 4'e kadar bir not sisteminin benimsenmesini savunuyorlar.

Inserm, Inra ve Paris 13 Üniversitesi'nden (Sorbonne Paris Cité Epidemiyoloji ve İstatistik Araştırma Merkezi, EREN team) araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma ile aşırı dönüştürülmüş gıda tüketimi ile kansere yakalanma riskinin artması arasında bir bağ olduğu ortaya konulmuştur.

Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi ve kanser riski: NutriNet-Santé potansiyel kohortundan sonuçlar
Fransızca Basın Bülteni: Aşırı işlenmiş gıda tüketimi ve kanser riski

Bazı ülkeler NOVA gruplarını kendi beslenme önerileri veya hedefleri için kullanmaktadır, örneğin:

NOVA sınıflandırması, ne kadar işlemden geçirildiğine bağlı olarak gıda ürünlerine bir grup atamaktadır:


  • Grup 1 - İşlenmemiş veya az işlenmiş gıdalar
  • Grup 2 - İşlenmiş yemek malzemeleri
  • Grup 3 - İşlenmiş gıdalar
  • Grup 4 - Aşırı işlenmiş yiyecek ve içecek ürünleri

Open Food Facts'te Nova puanı

Nova puanını hesaplamada kullanılan formül, World Nutrition 7. Cilt, Sayı 1 - 3, Ocak - Mart 2016'da NOVA. Parıl parıl parlayan yıldız makalesinde, yayınlanmıştır

Open Food Facts'teki malzemelerin farklı dillerde sınıflandırılması devam eden bir süreç olduğu için bunun hala deneysel bir çalışma olduğunu unutmayın.

Nova grubunu belirleme formülü

1. grubu seçerek başlıyoruz

İlk önce 2. gruptaki işlenmiş yemek malzemelerini belirlemeye çalışıyoruz

3. grup ile ilişkili malzemeler ve kategoriler, 2. grup olarak belirlenen gıdalara uygulanmayacaktır

Sadece 4. grupta bulunan malzemeler ve kategoriler

Ürünlerin içerik ve kategorilerini tamamlayarak daha fazla ürün için Nova grubunu belirlememize yardımcı olabilirsiniz.